Varför anlita en takläggare i Falun istället för att byta tak själv?

Att byta tak är ett tungt arbete som kräver kunskap så att taket blir tätt och får ett snyggt och hållbart ytskikt. För att vara säker på att arbetet utförs korrekt bör man anlita takläggare i Falun som är specialister på takomläggningar.

När det är dags att byta tak är det viktigt att den som lägger taket har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna göra ett korrekt utfört arbete. Det handlar inte bara om att få till ett snyggt tak utan också om fastighetens säkerhet så att taket blir helt tätt och inte släpper igenom vatten eller fukt. Ett tak som har ett bristfälligt tätskikt kan släppa igenom fukt som kan åsamka fuktskador inne i fastigheten som kan bli dyrbara att renovera. Det kan över tid också utvecklas mögel som kan bidra till att de som vistas i bostaden kan bli sjuka. Vi på Dalarnas takmontage har duktiga takläggare i Falun som är experter på takomläggningar och gärna hjälper dig med att byta ditt tak.

 

Att byta tak i Falun

Taket har en av fastighetens viktigaste funktion. Den ska hålla regn, snö och vind borta från fastigheten så att bostaden är skyddad. Även om tak, precis som fastighetens fasad eller fönster, också behöver underhållas och bytas ut med åren är det få som tänker på att de behöver lägga om taket innan taket börjar läcka. Detta beror till stor del på att det krävs att man klättrar upp på taket för att kunna inspektera detta jämfört med en fasad som man ser varje dag. Det rekommenderas att man utför en inspektion av taket två gånger per år, lämpligtvis innan och efter vintern. Då kan man snabbt upptäcka skador på taket men även rätta till takpannor som har flyttat sig. Man bör också mellan varven göra en översyn på vinden för att se om det har trängt in fukt genom tätskiktet.

 

Hur lång livslängd har ett tak?

Hur lång livslängd ett tak har beror på flera olika faktorer som bland annat vilket typ av takbeklädnad taket har, hur väl arbetet är utfört och hur utsatt taket varit för väder och vind. Takets tätskikt, underlagspapp och kallasfalt, har normalt en livslängd på cirka 30 år. Det betyder att oavsett hur lång livslängd en takbeklädnad har så kan det finnas en risk att taket behöver läggas om efter cirka 30 år, eller tidigare om det har uppstått skador på taket. Ett tegeltak har en livslängd på minst 50 år men kan under gynnsamma förhållanden hålla i över 100 år. Det innebär att när man behöver lägga om takets tätskikt så finns det en möjlighet att återanvända samma tegelpannor. Betongpannor har en livslängd på cirka 30 år, livslängden för ett plåttak är på mellan 30-50 år och livslängden för ett papptak är cirka 30 år.

 

Utföra takbyte själv eller anlita hantverkare?

Du har förstås alla möjligheter att själv utföra ett takbyte i Falun på din fastighet. Arbetet med att byta tak är dock tungt, kräver säkerhetsarrangemang och bör utföras fort så att inte taket står öppet för länge. Är man oerfaren tar det av förklarliga skäl tid att lägga om taket jämfört med om takläggare i Falun utför arbetet som har både yrkeskunskap och erfarenhet. Den största risken då man utför en takläggning själv är att man inte får det helt tätt, vilket är något som normalt uppdagas en tid efter att taket är lagt. Om man istället anlitar takläggare i Falun som är proffs på tak kan man vara trygg med att taket blir helt tätt och att takbeklädnaden blir både snyggt lagt och hållbart. Det borgar för att taket får en lång livslängd. Eftersom takarbeten sker på höga höjder är säkerhet också mycket viktigt. Våra takläggare på Dalarnas Takmontage har utbildningar inom säkerhet på arbetsplatsen och gedigna ställningar. Vi ser till att ingen skadas om något skulle gå snett.

 

Val av taktyp

Då man ska byta tak på sin fastighet så väljer man vanligtvis att lägga samma typ av tak som fanns där tidigare. Detta av både praktiska skäl men också på grund av att om fastigheten ligger i ett detaljplanerat område, kan det krävas bygglov för att ändra taktyp. Det kan dock finnas skäl för att man behöver ändra taktyp som exempelvis att takets konstruktion inte längre klarar av tyngden av den gamla taktypen. Då kan man behöva lägga en annan takbeklädnad som exempelvis plåt, som är betydligt lättare än takpannor. Takplåt finns i många färger och utföranden vilket gör att det går att få ett likartat utseende även om man byter ut takpannor mot takplåt. Kontakta våra takläggare i Falun som kan inspektera taket och lämna rådgivning kring olika typer av tak och takläggning i stort.

 

Boka ett kostnadsfritt hembesök

Dalarnas Takmontage har duktiga takläggare i Falun som är yrkesutbildade och har en lång erfarenhet inom branschen. Det innebär att vi alltid utför varje takläggning med största noggrannhet och på ett korrekt sätt så att ditt tak får den längsta möjliga livslängden. Du kan kontakta oss för mer information om våra tjänster eller använda formuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Då kan våra takläggare i Falun komma ut till din fastighet för att göra en översyn av ditt tak, lyssna på dina önskemål och lämna råd kring ditt takbyte, utan att du förbinder dig för något. 

Boka kostnadsfritt hembesök med våra takläggare från Falun

Är du intresserad av att byta tak i Falun? Vi på Dalarnas Takmontage hjälper dig att ta första steget med ett kostnadsfritt hembesök. Fyll i nedanstående formulär, så bokar vi in en gratis gemensam taköversikt där vi hämtar underlag för att lämna ett konkurrenskraftigt prisförslag för ditt takbyte.