Hur ofta bör man byta tak?

Hur ofta du behöver byta tak på din fastighet beror på flera olika faktorer. Genom att kontakta en takläggare i Falun kan du få kostnadsfri hjälp med att inspektera ditt tak och rådgivning kring din takläggning, utan att du förbinder dig till något.

När du bor i en egen fastighet så kommer det att krävas att du mellan varven utför vissa renoveringar av fastigheten. Dels för att fastigheten ska se bra ut och dels för att olika delar av fastigheten ska fylla sina olika funktioner. En av de delar av huset som behöver underhållas och bytas ut är taket som ger fastigheten skydd mot väder och vind. Ofta märker man inte att man behöver byta tak i Falun förrän taket börjar läcka, vilket gör att det finns en risk att det hinner uppstå fuktskador inne i fastigheten. Anledningen till att ett tak börja släppa igenom fukt kan vara att materialet har blivit uttjänt, att det finns skador på taket eller att taket inte var korrekt lagt vid den senaste takläggningen. Om du behöver byta tak i Falun kan du vända dig till professionella takläggare i Falun som kan hjälpa dig med din takläggning.

 

Hur ofta behöver man byta tak

Det finns egentligen ingen exakt tidsgräns för hur länge ett tak är funktionellt och håller tätt. Det beror på flera olika faktorer som bland annat vilket takmaterial som använts, vem som utfört takläggningen men också hur hårt ansatt taket blivit. Under de mest gynnsamma förhållanden kan ett tak hålla tätt i upp till 100 år under förutsättning att de kontrolleras löpande och underhålls. Under mindre gynnsamma förhållanden kanske du behöver byta tak i Falun redan efter 20-30 år. När du ska utföra ett takbyte i Falun bör du alltid anlita takläggare i Falun som är experter på takläggning. Då vet du att arbetet blir korrekt utfört och att rätt material används så att taket får en maximal livslängd.

 

Byta tegeltak

Ett tak med lertegel har en normal livslängd på cirka 50 år men kan hålla tätt i upp till 100 år med rätt underhåll. Ett tak med tegelpannor kräver en lutning på minst 22 grader för att takpannorna ska sluta tätt. För att få ut maximal livslängd bör du inspektera taket ett par gånger varje år och direkt byta ut trasiga tegelpannor eller lägga tegelpannor som flyttat på sig tillrätta. Vid en takomläggning av tegeltak finns det en möjlighet att kunna återanvända samma tegelpannor igen efter att du har bytt tätskikt på taket.

 

Byta betongtak

Betongpannor har en livslängd på cirka 30 år, vilket är ungefär detsamma som underlagspappen och tätskiktet på taket. Det gör att när det är dags att byta ut takets tätskikt så ska du också passa på att byta ut det gamla betongtaket mot nya betongpannor.

 

Byta plåttak

Ett plåttak håller normalt taket tätt i mellan 30-50 år, eller längre under gynnsamma förhållanden. Dock behöver takets tätskikt bytas ut efter cirka 30 år och då väljer de flesta att även byta ut det gamla plåttaket mot ett nytt. Ett plåttak är i princip underhållsfritt de första tjugofem åren. Därefter bör du inspektera taket varje år för att snabbt kunna upptäcka rost i fogar eller i falsar så att detta kan åtgärdas så att inte taket släpper igenom vatten och fukt. Ett plåttak med bandtäckning har den bästa hållbarheten, tätheten och den längsta livslängden av alla typer av plåttak.

 

Byta papptak

Den papp som används som ytpapp på tak har idag en bra hållbarhet mot väder och vind men även mot skador. Dock är taket känsligare än takpannor och plåttak och därför bör du exempelvis inte ställa en stege på taket då sotaren ska inspektera skorsten därför att det kan skada takets ytskikt. Papptak har en livslängd på cirka 30 år och ska alltid bytas ut i samband med att du byter takets tätskikt.

 

Kontakta oss för mer information

När du ska byta tak i Falun kan du kontakta oss på Dalarnas Takmontage för att få mer information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig med ditt takbyte. Våra takläggare i Falun är yrkesutbildade och har en lång erfarenhet inom takläggning vilket gör att du alltid får arbetet utfört korrekt och säkert med en maximal livslängd. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök med oss, så att våra takläggare i Falun kan inspektera ditt tak, lämna råd och lyssna på dina önskemål. Därefter kan vi erbjuda dig ett konkurrenskraftigt prisförslag för din takläggning.